پیچ آلن استوانه

پیچ آلن استوانه ، استوانه ای رزوه شده هستند. که مهم ترین کاربرد را در قطعات و دستگاه های صنعتی نیز دارند از پیچ الن استوانه در مواردی دیگری که این امکان استفاده از آچار و پیچ گوشتی ینز وجود ندارند، بهره گرفته می شود. برای باز کردن و بستن آن از آچار آلن نیز مورده استفاده قرار میگیردد. همچنین نام دیگر آن پیچ الن گل استوانه ای گرد می باشد.

خرید پیچ الن استوانه با قیمت مناسب و دارا بودن ضمانت بالای این محصول در فروشگاه اینرتنتی نویان پیچ خرید خود را به راحتی انجام دهید و همچنین این محصولات و انواع دیگر آن در فروشگاه اینترنتی نویان پیچ عرضه میگردد و به همچنین رضایتمندی خود را کامل بدست اورید

شماره تماس : 02155430214        02155419598

شماره همراه : 09121492884

پیچ-استوانه

پیچ آلن

Spread the love